* STER *


Inhoudstafel

Uitgaande van deze context, wordt het proces verfijnd. De voorstelling van de eerste verfijning heet FIG.0:

1. open stack 2. PUSH record op stack 3. POP record van de stack

SP bevat het adres van de laatste record
ST beschrijft de status van de stack:
ST = 0: nog niet geopend
ST = 1: open en leeg
ST = 2: niet leeg

We verfijnen de deelprocessen 1, 2 en 3 nog eens:

1.1 verzoek OPEN aanvaardbaar ? 1.2 effectief stack openen

Verdere verfijningen kunnen, dankzij de eenvoud van het proces, in volle tekst beschreven worden. Algemeen is de regel, nooit beschrijvingen van langer dan 1 blz. toe te laten zonder opsplitsen.

blz. 1
blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11
blz. 12
blz. 13
blz. 14
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 18
blz. 19
blz. 20
blz. 21
blz. 22
blz. 23
blz. 24
blz. 25
blz. 26
blz. 27
blz. 28


* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!