* STER *


Inhoudstafel

3.2 Geconnecteerde voorstelling

Schematisch:

SEQUENTIEEL GECONNECTEERD
I(X1) I(X2) ... I(Xn) I(X3) vrij I(X1) I(X2) ... I(Xn)
c = lengte v/e recordc = totale lengte (record+pointer)

Alternatieve voorstelling:

drie blokjes verbonden door twee pijltjes, derde blokje geaard
LP = linkse pointer: beginadres van de eerste record
RP = rechtse pointer: beginadres van de laatste record

Relatief eenvoudige operaties zijn bijvoorbeeld APPEND en DELETE(X1). Deze twee operaties laten toe een wachtlijn (queue) te simuleren.

Oefeningen

1. Stel een algoritme op om in een niet-lege geconnecteerde lijst de volgorde van de elementen te inverteren.

2. Stel een algoritme op om in een niet-lege geconnecteerde lijst een element bij te voegen vóór Xk

3. Stel een algoritme op om in een niet-lege geconnecteerde lijst Xk weg te nemen, k≠1, k≠n

blz. 1
blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11
blz. 12
blz. 13
blz. 14
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 18
blz. 19
blz. 20
blz. 21
blz. 22
blz. 23
blz. 24
blz. 25
blz. 26
blz. 27
blz. 28


* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!