* STER *


Inhoudstafel

Simulatie van een wachtlijn d.m.v. een geconnecteerde lijst

(bv. printqueue, jobqueue)

verzoek gevolgd door uitgevoerde dienst en/of antwoord

De vrije ruimte wordt bijgehouden op een stack (hardware of simulatie). De beschikbare ruimte ligt tussen de adressen L0 en L': een deel hiervan moet worden gereserveerd voor de vrije ruimte-stack.

Zij c de lengte van een record in de geconnecteerde lijst, c' de lengte van een record in de stack. Het grootste aantal records N in beide lijsten is het grootste natuurlijk getal waarvoor geldt:

N(c + c') ≤ L' - L0 + 1

De voor de stack gereserveerde ruimte is Nc' eenheden lang.

L:=L0'-1; L'-L0'+1=Nc'

FIG. 0

1. simulatie stack; 2. analyseren verzoek; 3. voer diensten uit

ST: status van geconnecteerde lijst

0: queue niet open
1: queue open maar leeg
2: queue niet leeg
blz. 1
blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11
blz. 12
blz. 13
blz. 14
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 18
blz. 19
blz. 20
blz. 21
blz. 22
blz. 23
blz. 24
blz. 25
blz. 26
blz. 27
blz. 28


* STER *

Valid HTML 4.0! Valid CSS!