Jiu-jitsuclub Tora Glabbeek

tora kanji

Onthaal Nieuws Trainingsprogramma 6de Kyu Trainingsprogramma 5de Kyu Trainingsprogramma 4de Kyu   Reglement

4de Kyu

5de kyu + 20 lesweken

De oranje gordel: is de kleur met de vraag om doorzetting, de vraag om volharding om tot iets te komen in de Jiu-Jitsusport.

Technieken

!!! Belangrijke waarschuwing !!!

Probeer de technieken op deze website niet uit zonder deskundige en verantwoordelijke begeleiding. Slechts een ervaren en erkend jiu-jitsuka weet of je klaar bent om een greep toe te passen zonder gevaar voor de gezondheid van je partner of jezelf.

1. messteek boven

De messteek opvangen met de linkerhand en onmiddellijk zijn mouw nemen met de linkerhand. Met de rechterhand een atemi op het rechtersleutelbeen geven en de kimono nemen. Het linkerbeen intrekken en de partner ronddraaien.

Met de rechtervoorarm een atemi op de rechtercarotis geven en vijfde wurging toepassen (rechterarm rond de keel en linkerelleboog op zijn linkerschouder, de rechtervuist in de plooi van je linkerelleboog plaatsen).

Doorbuigen in de benen, op je rug gaan liggen met de partner op je. Terug wurgen en de schaar met de benen op de nieren toepassen.

2. messteek boven

De messteek opvangen met de linkerhand en onmiddellijk met de rechterhand zijn rechterpols nemen. Met de linkerhand op zijn elleboog drukken zodat zijn hoofd op je linkerknie komt te liggen. Met het rechterbeen overstappen en de schaar op zijn hoofd toepassen. Rechts naar de grond gaan, terug schaar toepassen en de arm klemmen.

3. messteek onder

De messteek opvangen met de linkerhand en onmiddellijk met de rechterhand zijn pols nemen, de linkerhand op de elleboog plaatsen. Met een grote boog zijn arm tussen je benen naar de grond duwen. De arm klemmen op de grond.

4. messteek onder

De messteek opvangen met gekruiste duimen en de derde sleutel toepassen. Zijwaartse heupworp toepassen (rechterknie op de grond zetten). Houdgreep (zitvlak op de grond) en terug de derde sleutel toepassen.

5. wurging één hand

De duim van beide handen op de rug van zijn hand plaatsen en ontwurgen. Een pas zijwaarts naar achter doen met het linkerbeen, de partner naar de grond trekken. Zijn elleboog op de grond plaatsen en polsklem toepassen.

6. wurging één hand

Ontwurgen zoals bij de eerste sleutel en de mouw nemen aan de elleboog. Inkomen, zijn kimono nemen met de rechterhand aan de rechterschouder en schouderworp toepassen. Eerste sleutel toepassen op zijn arm en met beide benen (linker eerst) overstappen.

7. wurging twee handen voor

Met beide handen een atemi in de zijden geven, ontwurgen en beide polsen nemen.

Inkomen (linkerarm op je schouder, rechterarm in je zijde) en heupworp toepassen.

Het linkerbeen overzetten, de linkerhand in zijn linkerrever schuiven, de partner optrekken, wurgen en de arm klemmen op je rechterbeen.

8. wurging twee handen voor

Met beide handen een atemi in de zijden geven, ontwurgen en vijfde sleutel op zijn rechterarm toepassen. Zijn rechterbeen vegen, mee naar de grond gaan en de sleutel terug toepassen.

9. aanval langs voor (niet ingesloten)

De partner stoppen met de rechtervoorarm op de strot en met de linkerarm zijn rechterarm klemmen onder je linkeroksel.

Stoelstand achter toepassen en hem uit evenwicht brengen. Rechterbeen over en kurkentrekker toepassen.

10. aanval langs voor (niet ingesloten)

Met beide handen zijn rechterpols nemen, inkomen en schouderworp toepassen. Met het rechterbeen overstappen, de partner op zijn buik trekken en zijn arm klemmen op de grond.

11. aanval langs achter om het middel

De armen omhoogbrengen en vooroverbuigen (door de knieën buigen). Zijn rechtervoet tussen je benen doortrekken en op de knie van de partner gaan zitten. Je rechterknie op de grond zetten en de partner op zijn buik draaien. Zijn voet onder je linkeroksel plaatsen en drukken naar achter.

12. aanval langs achter om het middel

De armen omhoogbrengen en achter zijn benen gaan staan. Zijn broekspijpen nemen en de partner zijwaarts werpen. Zijn rechtervoet blijven houden en klem zetten op zijn enkel.

13. vuistslag in hoekslag

Uitwijken naar links en met de linkerhand tegen zijn elleboog duwen. Met de rechtervoorarm een atemi op de strot geven en de hand in zijn linkerrever schuiven.

Stoelstand achter (gestrekt been) en de partner naar de grond trekken.

Je rechterbeen gestrekt over de borst zetten, de arm op je dijbeen klemmen en het hoofd met de linkerhand naar achter duwen.

14. vuistslag direct

Uitwijken naar links en met de linkerhand tegen zijn elleboog duwen. Met de linkerhand de kimono aan de schouder nemen en de partner bijtrekken terwijl je met de rechtervoet een pas vooruitkomt.

Klem op het hoofd toepassen (je beide duimen in jouw richting).

Op je linkerknie zitten, de partner op je rechterbeen leggen en de klem op zijn hoofd terug toepassen.

15. voetstamp

De voetstamp opvangen met de zijkant van de linkerhand, de voet onder je rechteroksel brengen en onmiddellijk de eerste sleutel toepassen op het been. Met de linkervoet een pas voorwaarts doen, de rechtervoet achter zijn linkerbeen haken (vegen). Achteroverhellen en de sleutel toepassen.

16. voetstamp

Met de rechtervoet een pas voorwaarts doen en de voetstamp opvangen met de zijkant van de rechterhand (niet te ver opzijgaan, je eigen voeten op één rechte lijn).

Met de linkerhand onder het been doorgaan en je rechterpols vastnemen. Je rechtervoet achter zijn linkervoet plaatsen en uit evenwicht brengen.

Op de grond gaan zitten, klem op het onderbeen toepassen en met de zijkant van de rechtervoet op zijn linkerlies drukken.

17. greep op één rever (gestrekt)

Met het hoofd onder de arm doorgaan, beide handen op zijn ellebooggewricht plaatsen en de arm naar beneden duwen.

18. greep op één rever (ingetrokken)

Met de linkerhand aan zijn rechtermouw trekken en met de rechterhand een atemi geven op zijn rechtercarotis.

Met de rechterarm rond zijn hoofd schuiven, met de linkerhand op zijn rechterschouder drukken, je rechterhand op je linkerpols plaatsen en deze omhoogdrukken (dertiende wurging).

19. greep op twee revers

Met de rechterhand zijn rechterhand nemen, de linkerhand op de elleboog plaatsen, de arm verdraaien en klemmen onder de linkeroksel.

Met de linkerhand de broekspijp nemen en naar de grond schuiven. De arm klemmen (duim naar beneden).

20. greep op twee revers

Met de rechterhand langs boven, tussen zijn armen door, zijn gordel nemen en met de linkerhand zijn kin achteruit duwen.

In stoelstand gaan zitten (linkerknie op de grond) en de partner met de rug op je rechterknie plaatsen.

Met de linkerhand op zijn kin blijven drukken en met de rechterhand onder aan de broek trekken.

21. greep op één pols (recht)

De hand openen, zijn pols nemen, bukken en zijn been nemen.

Aan de pols trekken zodat hij in je hals komt te liggen en voor je werpen (derde schouderworp - klein rad).

Zijn linkervoet vasthouden, eerste sleutel toepassen en de partner op de buik draaien. Opnieuw klem toepassen.

22. greep op één pols (gekruist)

De hand openen om de greep te doen lossen, zijn pols nemen met je rechterhand en de linkerhand achter het ellebooggewricht plaatsen.

Zijn arm in een grote cirkel tussen je benen naar de grond duwen. Met de linkerhand op zijn elleboog duwen en met de rechterhand aan de pols trekken.

23. greep op twee polsen

De handen krachtig openen en met beide handen zijn rechterpols nemen. Rechts onder de arm doordraaien en de geplooide arm tegen je schouder klemmen.

De partner naar de grond trekken en terug klemmen met beide knieën gebogen tegen zijn lichaam.

24. greep op twee polsen

Uit de greep draaien en met beide handen zijn polsen nemen.

Inkomen (zijn linkerarm op je schouder, de rechterarm in je zijde) en heupworp toepassen.

Naar de grond gaan en zijn rechterarm tussen je knieën (enkel met rechterhand) klemmen.


Bevrijdingstechnieken

1. aanval rond het hoofd, niet ingesloten

Met de linkerhand zijn rechterpols nemen en de rechterhand op zijn elleboog plaatsen (goed doorbuigen). Zijwaartse pas doen, onder de arm uitdraaien en achter hem gaan staan. Zijn rechterarm op zijn rug en de polsklem toepassen.

2. aanval langs achter om het middel

Met beide handen twee vingers nemen van de rechterhand en met de rechtervoet een atemi geven op zijn rechtervoet. Ronddraaien naar rechts, zijn arm gestrekt houden en de vingers opentrekken.

3. mouwgreep zijkant (onderaan de linkerarm)

Met de linkervoet vooruitstappen terwijl je de arm vooruitrukt met gesloten vuist. Terug naar achteren stappen om de arm te doen lossen.

4. greep op twee polsen (boven)

De armen langs binnen omlaagdoen zodat ze vrijkomen, met de linkervoet opzijstappen en met de rechter een atemi op zijn scheenbeen geven.

5. greep op één rever

De rechtervoet vooruitplaatsen en met de linkerhand je rechtervuist nemen. Met de rechterelleboog een atemi op de voorarm geven, dan in de hals.

6. opleiding in tweede sleutel

De rechtervoet opzijplaatsen, doorbuigen en met de linkerhand langs achter tussen beide armen zijn linkerpols nemen. Je linkerbeen gestrekt voor de partner zetten en toepassen van de worp.

7. opleiding in zesde sleutel

Wachten tot de greep een beetje gelost wordt, dan de rechtervoet opzijplaatsen en met de rechterhand een atemi net boven de neus geven.

8. polsgreep zijkant (duim naar beneden)

Met de linkerhand achter zijn rug gaan en op de duim drukken.


Atemi's

1. messteek boven

De messteek opvangen met de linkerhand, zijn pols nemen en de arm zijwaarts omlaag trekken zodat het sleutelbeen open komt te staan. Met de rechterhand een atemi op het sleutelbeen geven.

2. messteek onder

De messteek opvangen met de linkerhand en zijn pols nemen met de rechterhand. De partner naar je toetrekken en met de linkerhand een atemi op de strot geven, dan de arm rond zijn hoofd draaien (eventueel kniestoot met rechterknie in maag). Met de linkervoet een atemi in de rechterknieholte geven, naar de grond gaan (niet op de mat) en zijn arm op je borst klemmen.

3. aanval langs achter om het middel

Met de linkerhand zijn rechtermouw nemen, deze vooruittrekken terwijl je met de linkervoet vooruitgaat. Lichtjes naar rechts draaien en met de rechterelleboog een atemi op de rechtercarotis geven.

4. aanval langs voor (niet ingesloten)

Met de linkerhand zijn rechterarm nemen en met de rechterhand een zijwaartse atemi in de ribben geven. De arm vasthouden, inkomen en heupworp toepassen (rechterbeen opheffen). Met de rechterhand een atemi in de plexus geven.

5. voetstamp

De voetstamp opvangen met gekruiste voorarmen, zijn been draaien en met de rechtervoet een atemi in de plexus geven. De partner naar de grond trekken en een atemi met de hiel op de rug geven.

6. greep op één pols gekruist

Uit de greep draaien en met de rechterhand zijn rechterpols nemen. De partner doen vooroverbuigen door met de linkerhand op zijn elleboog te duwen, dan met de linkervuist een atemi op zijn elleboog geven.

7. wurging twee handen voorkant

Met beide handen een atemi in de zij geven, ontwurgen, het haar achteraan grijpen en hem doen vooroverbuigen terwijl je met de rechterknie een atemi in het aangezicht geeft.

8. vuistslag in hoekslag

De vuistslag opvangen met de linkerhand, zijn mouw nemen en met de rechtervuist een atemi in de maag geven.

9. greep op twee revers

Met de rechterhand je linkerpols nemen en op zijn armen slaan. Dan met de vuisten een atemi in de buik geven, omhoogkomen en een atemi onder de kin geven. Tenslotte met gestrekte vingers in de buik steken.

10. zijwaarts ingesloten

Met de beide armen zijn rechterarm omklemmen, de heup naar links draaien en heupworp toepassen. Met de rechterhand een atemi in de plexus geven.


naar de persoonlijke nota's van Theo Flaming, met dank voor de toestemming

Valid HTML 4.0! Laatste wijziging 29 november 2013