Jiu-jitsuclub Tora Glabbeek

tora kanji

Onthaal Nieuws Trainingsprogramma 6de Kyu Trainingsprogramma 5de Kyu Trainingsprogramma 4de Kyu   Reglement

6de Kyu

12 lesweken

De witte gordel: beginneling, die nog zuiver van geest is en niets weet.

Wanneer wordt er gegroet?

  1. Bij het binnenkomen en verlaten van de dojo (oefenzaal)
  2. Om toelating te vragen de tatami (oefenmat) te verlaten
  3. Voor en na het betreden van de tatami
  4. Bij het uitnodigen van een partner om samen te oefenen
  5. Voor en na de oefeningen
  6. Bij wijze van dankbetuiging (bijvoorbeeld bij een persoonlijke uitleg)

De groet bestaat uit een eenvoudige hoofdbuiging en een lichte buiging van de romp met de handpalmen op de bovendijen.

De groet heeft als betekenis een uiting van respect tegenover de partner.


Japanse woordenlijst

jiu-jitsuzachte kunst
ito-okitaChinees-Mongoolse stijl
obigordel
kyuleerlingengraad
dangraad voor zwarte gordels
senseilesgever of leraar
dojooefenzaal
reigroet
hajimébegin
iamégedaan
matéstop
sensei-ni-reigroet de leraar (groet begin van de les)
otoga-ni-reiwij danken voor de les (groet einde les)
randorivrije oefening
atemislag of stoot
kiaidiepe ademuitstoot (kreet) bij een atemi

Sleutels

De beschrijvingen hieronder gaan telkens uit van een wurging met de rechterhand. Bij wurging met de linkerhand de techniek gespiegeld toepassen.

!!! Belangrijke waarschuwing !!!

Probeer de technieken op deze website niet uit zonder deskundige en verantwoordelijke begeleiding. Slechts een ervaren en erkend jiu-jitsuka weet of je klaar bent om een greep toe te passen zonder gevaar voor de gezondheid van je partner of jezelf.

1. eerste sleutel

Met gestrekte linkerhand onder de arm van de partner gaan en ontwurgen (zorg ervoor dat zijn arm geklemd is onder je oksel). De rechterhand op zijn rechterschouder plaatsen, met je linkerhand je rechterpols vastnemen en zo een klem toepassen op de rechterelleboog van de partner.

2. tweede sleutel

Met gestrekte handen een atemi geven op de rechtervoorarm van de partner (je linkerhand boven op zijn pols en met je rechterhand onder aan zijn elleboog). Ontwurgen door zijn rechterarm naar je toe te draaien zodat de punt van zijn elleboog in je buikholte komt te zitten. Met de rechterhand je linkerrever vastnemen en met de linkerhand de polsklem toepassen.

3. derde sleutel

Ontwurgen met open linkerhand door middel van een atemi onder zijn rechterpols (pols vastnemen). Met de linkervoet een pas voorwaarts doen, de arm mee naar achter duwen en je rechterbeen achter zijn rechterbeen plaatsen. Met de rechterarm over zijn arm gaan, je linkerrever vastnemen en de arm naar beneden duwen.

4. vierde sleutel

Ontwurgen met open linkerhand door middel van een klem onder zijn rechterelleboog (linkerduim in de elleboogholte plaatsen). Met de linkervoet een pas voorwaarts doen, de arm mee naar achter duwen en je rechterbeen achter zijn rechterbeen plaatsen. De arm voor je borst brengen en beide duimen in zijn elleboogholte plaatsen (zijn rechterhand onder je oksel klemmen). De klem toepassen door diep in te ademen.

5. vijfde sleutel

Met de linkerarm gestrekt onder de arm van de partner gaan en deze omhoogbrengen om te ontwurgen. Men neemt in één beweging met de rechterhand (duim) de elleboogholte van de partner vast en trekt deze naar zicht toe en past zo de klem van de vierde sleutel toe.

6. zesde sleutel

Met de linkerarm gestrekt onder de arm van de partner gaan en deze omhoog brengen om te ontwurgen. Men neemt in één beweging met de rechterhand de pols van de partner en trekt deze naar zich toe en past de klem van de derde sleutel toe.

7. zevende sleutel

Met de linkerarm gestrekt onder de arm van de partner gaan en deze omhoogbrengen om te ontwurgen. Met de rechterhand de pols nemen en met de linkerhand de elleboog vastnemen en de partner naar je toetrekken. Met de linkervoet een atemi onder de knieschijf geven, vervolgens afschuiven op het scheenbeen en je voet op zijn voet plaatsen. Je linkerelleboog in je zijde plaatsen en zijn arm naar beneden duwen met de rechterhand om de klem toe te passen.

8. achtste sleutel

Met de linkerarm gestrekt onder de arm van de partner gaan en deze omhoogbrengen om te ontwurgen. Met beide handen zijn rechterpols vastnemen, je met je rug naar de partner toedraaien. De elleboog van de partner om je linkerschouder plaatsen en de klem toepassen door de arm naar omlaag te trekken.

9. negende sleutel

Met de linkerarm gestrekt onder de arm van de partner gaan en deze omhoogbrengen om te ontwurgen. Met beide handen zijn rechterpols nemen en je met je rug naar hem toedraaien. De partner naar je toetrekken zodat zijn oksel op je linkerschouder komt te liggen. Met de linkerelleboog een atemi in zijn maag geven en je hand in je zijde plaatsen. De klem toepassen door de arm naar beneden te trekken.

10. tiende sleutel

Ontwurgen zoals bij de tweede sleutel, maar nu duw je de partner voorover. Je schuift met de rechterhand in zijn linkerrever, trekt de partner terug recht en wurgt hem door aan de rever te trekken.


Worpen

1. eerste beenvaag

2. eerste schouderworp

3. tweede heupworp


Bevrijdingstechnieken

1. handgreep

Je geeft met de gestrekte linkerhand een atemi op de rechtervoorarm van de partner.

2. aanval achter om het middel

Je geeft met de rechterkneukels een atemi op zijn handbeentjes.

3. greep op één pols

Je neemt met de linkerhand je rechtervuist vast en trekt deze langs boven uit zijn handen (pas achterwaarts doen). Je draait je met je rechterzijde naar de partner en geeft met de rechterelleboog een atemi in de plexus (linkerhand omsluit de rechtervuist).

4. aanvaller staat zijwaarts van je

Je geeft met de rug van de hand een atemi in de plexus.

5. greep op één rever

Je neemt met beide handen de arm van de partner vast (linkerhand de pols en rechterhand iets verder). Je draait met de rechterhand in wijzerzin en met de linkerhand in de tegenovergestelde richting om een klem te bekomen.

naar de persoonlijke nota's van Theo Flaming, met dank voor de toestemming

Valid HTML 4.0! Laatste wijziging 20 maart 2013