Een model voor begeleide oefeningen op het Web

Auteur

Lieven Smits

Bibliografische referentie

Didacta (ISSN 0773-0268)
jaargang 23 (2000) nummer 2, blz. 59-67.

Samenvatting

We presenteren een technisch/didactisch referentiekader voor een bepaalde klasse van computergestuurde oefeningen. We bespreken tevens een website waarin het referentiekader is uitgewerkt in de vorm van een reeks oefeningen over het micro-economische begrip prijselasticiteit.

Beschikbaarheid

De auteur beschikt niet over extra exemplaren. Wend U tot uw bibliotheek voor een IBL-aanvraag of tot de uitgever voor bijbestellingen.

Referenties

  1. Carlier, Ann et al., Economie: van opgave tot uitkomst, Universitaire Pers Leuven 1997, ISBN 90 6186 848 3.
  2. Denys, Mieke en Smits, Lieven, Interactieve oefening prijselasticiteit, http://docent.ehsal.be/onderwijsvernieuwing/prijselasticiteit/index.html
  3. Vermandel, Alfred, cursus "Interactionele Processen Bevorderen," UIA-departement Didactiek en Wetenschapskritiek, 1985.
  4. Berlage, L. et al., Inleiding tot de economie, Universitaire Pers Leuven 1997, ISBN 90 6186 823 8.
  5. Laenen, Chris, diverse artikels in Wiskunde en onderwijs, zie o.a. Vol. 10 (1982) nr. 30, 243-249.

Geschiedenis van deze pagina