Waar zit de informatica-manager ?

Auteur

Lieven Smits

Bibliografische referentie

Hermes, driemaandelijks magazine van EHSAL,
jaargang 9 (2000) herfst, blz. 10-11.

Samenvatting

Wie als eens een personeelsblad openslaat, kan er niet naast kijken: er wordt geschreeuwd om IT-medewerkers. EHSAL speelt in op deze nood in drie opleidingen. In dit artikel schetsen we de rol van de informatica-manager op verschillende niveaus van bedrijfsbeheer en hoe EHSAL hieraan tegemoet komt.

Beschikbaarheid

De auteur beschikt niet over extra exemplaren. Wend U tot uw bibliotheek voor een IBL-aanvraag of tot de uitgever voor bijbestellingen.

Referenties

(nil)

Geschiedenis van deze pagina