Technologie voor interactieve websites

Auteur

Lieven Smits

Bibliografische referentie

Didacta (ISSN 0773-0268)
jaargang 25 (2002) nummer 4, blz. 33-46.

Samenvatting

In dit artikel definiëren we het begrip "server-side scripting". We geven aan welke rol server-side scripting kan spelen bij de bouw van didactische websites. We beschrijven de programmeertaal Java en de daarvan afgeleide servertechnologie Java Server Pages (JSP). We profileren deze technologie ten opzichte van ASP van Microsoft.

Beschikbaarheid

De auteur beschikt niet over extra exemplaren. Wend U tot uw bibliotheek voor een IBL-aanvraag of tot de uitgever voor bijbestellingen.

Referenties

  1. Gordon Blair et al. (eds.), Object-Oriented Languages, Systems and Applications, Pitman 1991, ISBN 0-273-03132-5.
  2. David Flanagan, Java Examples in a Nutshell (2nd Edition), O'Reilly 2000, ISBN 0-201-48558-3.
  3. jGuru, "JavaServer Pages Fundamentals," http://developer.java.sun.com/developer/onlineTraining/JSPIntro/contents.html
  4. Lieven Smits, Programmeren in Java - Applets en bedrijfstoepassingen, Standaard Educatieve Uitgeverij, oktober 2000, ISBN 90-341-1223-3. (zie onder meer paragraaf 11.3 over Servlets)
  5. Lieven Smits, "Inleiding Java," http://www.ster.be/java/
  6. Lieven Smits, Een model voor begeleide oefeningen op het Web,, Didacta 23 (2000) nummer 2, blz. 59-67.

Geschiedenis van deze pagina